Допълнителни и административни услуги

Разгледайте нашите административни  услуги!

Административни услуги

Ние държим всичко организирано за Вас на едно място

 • Събиране на документи от офиса на клиента при предварително уговорено удобно време за него
 • Посещения и консултации в офис на клиента
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка)
 • Интернет банкиране
 • Подaване на документи към различни институции
 • Първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Подаване и получване на удостоверения за актуално състояние от Търговския регистър
 • Подаване и получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения
 • Изготвяне на документи за получаване на фирмен лизинг от клиента /подготвяне на изискваните счетоводни справки/
 • Изготвяне на икономически обосновки и други документи, необходими при кандидатстване за бизнес банкови заеми от национална банка в България
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента, за неговото отчитане
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети по искане на клиента за представяне пред трети лица
 • Представителство и защита при провеждане на ревизии  и одит

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “ДИМИТРОВИ” е от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00. За да се свържете с нас използвайте един от следните начини:

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00-18:00

Промоции