Годишно счетоводно приключване

Годишното приключване се заплаща допълнително, защото се извършват редица допълнителни процедури, които нямат нищо общо с текущото месечно обслужване.

Ние сме насреща, за да се погрижим за всичко необходимо!

Годишно счетоводно обслужване

Използвайте нашите услуги за по-лесно управление на Вашите финанси

  • Годишна инвентаризация в съответствие с приложимите стандарти за счетоводна отчетност – Международните и Националните счетоводни стандарти
  • Изготвяне и подаване на годишни статистически форми за Националния статистически институт
  • Изготвяне и подаване на  годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата с всички необходими приложения в Агенцията по вписванията – (Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал и приложения)
  • Изготвяне и подаване на годишна справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ
  • Изготвяне и подаване на декларация 6 за самоосигуряващи се лица

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “ДИМИТРОВИ” е от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00. За да се свържете с нас, използвайте един от следните начини:

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00-18:00

Промоции