Счетоводна къща “Димитрови”

Колко струва счетоводството?

Цената на счетоводството зависи от няколко неща

 • ЕТ / ЕООД / ООД
 • Фирмата има ли регистрация по ДДС
 • Колко на брой са документите
 • Колко на брой са служителите работещи в дружеството
 • Подлежи ли на одит дружеството
 • Нужни ли са периодични справки за ръководството на дружеството
 • Регистрирано ли е по системата Интрастат
 • Вид дейност, който извършва дружеството-производство,търговия, услуги и други
 • Взимат ли се документите от офиса на клиента
 • Има ли данъчни проверки и ревизии дружеството
 • Има ли проверки от други държавни институции
 • Има ли сключени договори за заем или предстоят ли да се сключат такива договори

Важно!

*Преференциална цена на горепосочените счетоводни услуги важи за нови клиенти на Счетоводна къща Димитрови

Документ e приходна фактура, разходна фактура, дебитно известие, кредитно известие, банкова транзакция, месечен отчет от касов апарат, приходен ордер, фискален касов бон към приходна фактура, разходна фактура или разходен документ, сметки за изплатени суми, протоколи и други.

Банкова транзакция може да бъде: платежно за осигуровки, банкова такса, изплатена по банков път заплата на служител, получена сума от клиента, платена на доставчик сума, изтеглена, внесена сума.

Персонал е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване. Може да бъде служртел, работник, управител или самоосигуряващо се лице.

Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената:
Месечно възнаграждение за обработка на ИнтрастатЦенa
от 1 до 5 записа20 лв.
от 5 до 10 записа 40 лв.
от 10 до 20 записа 60 лв.
от 20 до 30 записа 80 лв.
от 30 до 50 записа 120 лв.
над 50 По договаряне
Допълнителни такси за счетоводни услуги при абонаметно счетоводно обслужванеЦена
Взимане и носене на документи от офис на клиента20 лв.
Електронно банкиране от името на клиента20 лв.
Издаване на фактури от името на клиентa1 лв./фактура
Предоставяне на документи след 10-то число на месеца50 лв.
Годишно приключване1 месечно възнаграждение
Обработка на стари периоди50% от договореното месечно обслужване за всеки стар месец.
Междинни отчети 50 % от месечното възнаграждение за счетоводни услуги.
Попълване на годишна декларация на физическо лице50 лв.
Регистрация по ДДС на новорегистририрана фирма без да е започнала дейност100 лв.
Регистрация по ДДС на фирма с дейност200 лв.
Счетоводни и данъчни консултации 50 лв. на започнат първи час. Всеки следващ час се доплаща по 30 лв. 
Фирма, която не извършва дейност 50 лв. за годишно счетоводно и данъчно приключване.
Данъчни ревизии – за всяка ревизирана календарна година 400 лв.
Проверки от Инспекция по труда200 лв.
Проверки от НОИ – не по-малко от 200 лв.200 лв.
Проверки от НАП – за всяка проверявана календарна година по 200 лв.200 лв.
Проверки за възстановяване на ДДС, осигуровки или други данъци2% от сумата за възстановяване, но не по-малко от 200 лв.
Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми200 лв.
Документи за подновяване на заеми200 лв.
Изготвяне на документи за кандидатстване за лизинг200 лв.
Административни услуги 20 лв. на час.
Изготвяне на служебни бележки за персонала5 лв.

Полезна информация 

Всички цени за счетоводни услуги са ориентировъчни и са без ДДС. Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота.

 

В края на всеки месец се изготвя отчетна месечна справка за извършените през предходния месец счетоводни операции и допълнителните и административни услуги, ползвани от клиента. На база на тази справка се издава и фактура на клиента, която е за извършените счетоводни услуги от предходния месец.

 

С този начин на ценообразуване и фактуриране, клиентът заплаща вече реално ползвана счетоводна услуга.

 

Формираните цени на счетоводни услуги по този начин, позволява на клиентите, в месеците, в които има малък обем дейност и малък документооборот, да заплащат да заплащат по ниска месечна такса, отговаряща на реалният документооборот.

Често задавани въпроси

Коя счетоводна къща да избера?

Счетоводна къща е външна фирма, която предоставя счетоводни услуги на вашата фирма, вместо да наемате един или повече служители счетоводители или специалист ТРЗ.

Мога ли сам да се справя?

Счетоводната отчетност изисква спазването на редица постоянно изменящи се закони и нормативни актове, освен задължение, тя носи и големи рискове в случай на грешка. , Именно това е и една от причините почти всички фирми да работят с така наречените счетоводни къщи, вместо сами да се занимават с тази сложна задача, която е свързана с постоянни ежемесечни усилия.

Счетоводител назначен във фирмата или външна счетоводна къща?

Заплатата на главен счетоводител не е малка и за фирмите е по-ефективно наемането на човешки ресурси от счетоводна фирма., Експерт или специалист ТРЗ е също много важна длъжност, особено ако имате голямо текучество. Един служител, който има познания и умения за ТРЗ и главен счетоводител, ще бъде по-трудно да бъде намерен и задържан във фирмата.

Задължен ли съм да имам счетоводител??

Всеки един бизнес, независимо дали е току-що създаден или не, задължително има нужда от счетоводно обслужване. /Закон за счетоводството/

Коя счетоводна къща да избера?

На пазара има много счетоводни компании, но това, което ни отличава от тях, е прецизното, стриктно и отговорно отношение., Все по-често наши клиенти стават компании, които са обслужвани „частично“ или с някакви пропуски в дейността, които са им стрували повече или по-малко пари.

Какво е счетоводна къща?

Счетоводна къща е външна фирма, която предоставя счетоводни услуги на вашата фирма, вместо да наемате един или повече служители счетоводители или специалист ТРЗ.

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “Димитрови” е от понеделник до петък, от 9:30 до 18:00. За да се свържете с нас, използвайте един от следните начини: 

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00 - 18:00

Данни за контакт


Как да ви помогнем?

Промоции