Данъчна защита

Данъчна защита

В затруднена ситуация сте? Ние можем да помогнем!

  • Следене на нормативни срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
  • Подготовка на платежни нареждания за данъци
  • Подготовка на данъчни справки и уведомления
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
  • Изготвяне на справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии
  • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ при провеждането на ревизии и проверки
  • Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “ДИМИТРОВИ” е от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00. За да се свържете с нас, използвайте един от следните начини:

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00-18:00

Данни за контакт


Как да ви помогнем?

Промоции