Цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица.

Ставайки наш клиент, вие можете да оставите зад гърба си сложната и често непозната институционална терминология, тревогите в отношенията с държавните органи, проблемите с разрешаването на сложните казуси и да съсредоточите своя потенциал в това което сте най-добри – правенето на бизнес.

Счетоводно обслужване

 

Годишно счетоводни приключване

Допълнителни административни услуги

Данъчна защита

Консултации

Персонал и заплати

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “Димитрови” е от понеделник до петък, от 9:30 до 18:00. За да се свържете с нас, използвайте един от следните начини: 

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00 - 18:00

Данни за контакт


Как да ви помогнем?

Промоции