Счетоводна къща “Димитрови”

Ако искате най-доброто за фирмата си, търсите висококачествено счетоводно обслужване и  индивидуално отношение към специфичните въпроси за бизнеса Ви, ние сме насреща!

Индивиуално отношение

Лично отношение към всеки един клиент – индивидуален подход към всеки клиент, в зависимост от нуждите и спецификата на дейността, в която се развива.

Високо качество

Качествени счетоводни услуги,  съобразени с всички нормативни изисквания в дадената област. Дългогодишни и коректни взаимоотношения.

Достъпни цени

Цени, които са достъпни за всяка една фирма – максимално разумна цена, според текущия документооборот и нужди.

Кои сме ние?

Опитен екип от професионалисти

Ние сме амбициозен и сплотен колектив от специалисти в сферата на счетоводните услуги с 28 години опит. Обосновавайки се на дългогодишния си опит, предлагаме счетоводни услуги и консултации за фирми с разнообразна дейност, в различни бизнес отрасли и сфери на работа.

години счетоводен опит

Базирайки се на дългогодишния ни опит, ние сме предоставяли счетоводни услуги в сферата на търговия с нехранителни и хранителни стоки, транспортни, куриерски, строителни, рекламни фотографски, недвижими имоти, туризъм, шивашки, консултантски услуги, заведения за бързо хранене и производство.

200 + доволни клиенти

Иновативните технологии и оптимизация на работният процес, като използването на последните тенденции в иновативните технологии – електронно банкиране, електронен подпис, е-мейл комуникация, правят обслужването приятно за нас и нашите клиенти.

100 + счетоводни услуги

Предлагаме пълен набор от счетоводни услуги като: 

• възстановяване на ДДС;
• услуги ТРЗ и Личен състав;
• бизнес и софтуерни решения;
• финансово-счетоводен софтуер Микроинвест Делта Про;
• счетоводни, данъчни и ТРЗ консултации и защита;
• управленски и правни консултации;
• франчайз.

Нашата основна цел е:

 • качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги
 • използване на най-добрите счетоводни практики
 • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България
 • да работим с индивидуален подход към всеки клиент
 • да бъдем прецизни и коректни
 • амбиция за постигане на първокласни резултати
 • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения
 • да защитаваме интересите на клиента
 • да пестим времето на клиента
 • да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти
 • коректност и конфиденциалност

Присъединете се към нас

Предимствата, заради които да изберете счетоводна къща “Димитрови

 • прецизност в работата
 • индивидуален подход към всеки клиент
 • коректност и конфеденциалност
 • цени и качество – без конкуренция
 • комплексно счетоводно обслужване, съобразено с актуалните промени в счетоводното, данъчното и трудовото законодателство

%

Възползвайте се от промоционалните ни предложения за по-добър бизнес старт

Често задавани въпроси

Коя счетоводна къща да избера?

Счетоводна къща е външна фирма, която предоставя счетоводни услуги на вашата фирма, вместо да наемате един или повече служители счетоводители или специалист ТРЗ.

Мога ли сам да се справя?

Счетоводната отчетност изисква спазването на редица постоянно изменящи се закони и нормативни актове, освен задължение, тя носи и големи рискове в случай на грешка, именно това е и една от причините почти всички фирми да работят с така наречените счетоводни къщи, вместо сами да се занимават с тази сложна задача, която е свързана с постоянни ежемесечни усилия.

Счетоводител, назначен във фирмата, или външна счетоводна къща?

Заплатата на главен счетоводител не е малка и за фирмите е по-ефективно наемането на човешки ресурси от счетоводна фирма, експерт или специалист ТРЗ е също много важна длъжност, особено ако имате голямо текучество. Един служител, който има познания и умения за ТРЗ и главен счетоводител, ще бъде по-трудно да бъде намерен и задържан във фирмата.

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “Димитрови” е от понеделник до петък, от 9:30 до 18:00. За да се свържете с нас, използвайте един от следните начини: 

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00 - 18:00

Промоции