Свържете се с нас!

Изпратете ни имейл на:

ina_dimit@abv.bg

Позвънете ни:

(359) 885-285-525

Често задавани въпроси

Задължен ли съм да имам счетоводител?

Всеки един бизнес, независимо дали е току-що създаден или не, задължително има нужда от счетоводно обслужване. /Закон за счетоводството/

Мога ли сам да се справя?

Счетоводната отчетност изисква спазването на редица постоянно изменящи се закони и нормативни актове, освен задължение, тя носи и големи рискове в случай на грешка. Именно това е и една от причините почти всички фирми да работят с така наречените счетоводни къщи, вместо сами да се занимават с тази сложна задача, която е свързана с постоянни ежемесечни усилия.

Счетоводител назначен във фирмата или външна счетоводна къща?

Заплатата на главен счетоводител не е малка и за фирмите е по-ефективно наемането на човешки ресурси от счетоводна фирма. Експерт или специалист ТРЗ е също много важна длъжност, особено ако имате голямо текучество. Един служител, който има познания и умения за ТРЗ и главен счетоводител, ще бъде по-трудно да бъде намерен и задържан във фирмата. Целта при наемането на счетоводна къща, кантора или агенция е да се спестят разходи за счетоводител, на който времето няма да е уплътнено. 

Какво е счетоводна къща?

Счетоводна къща е външна фирма, която предоставя счетоводни услуги на вашата фирма, вместо да наемате един или повече служители счетоводители или специалист ТРЗ.

Коя счетоводна къща да избера?

На пазара има много счетоводни компании, но това, което ни отличава от тях, е прецизното, стриктно и отговорно отношение. Все по-често наши клиенти стават компании, които са обслужвани „частично“ или с някакви пропуски в дейността, които са им стрували повече или по-малко пари. В някои счетоводни къщи има текучество, което снижава качеството на счетоводното обслужване.

Защо да изберете нас?

Ако планирате да стартирате бизнес или вече имате работещ такъв, то ние можем да Ви помогнем с всички актуални и необходими счетоводни услуги.

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “Димитрови” е от понеделник до петък, от 9:30 до 18:00. За да се свържете с нас, използвайте един от следните начини: 

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00 - 18:00

Промоции