Данъчно обслужване

Подготовка за личен и корпоративен данък

  • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони
  • Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации
  • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
  • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета
  • Попълване и подаване на данъчни декларации
  • Данъчни консултации

Свържете се с нас

Работното време на счетоводна къща “ДИМИТРОВИ” е от понеделник до петък, от 9:00 до 18:00. За да се свържете с нас използвайте един от следните начини:

ina_dimit@abv.bg

(359) 885-285-525

Моля, свържете се с нас on-line!

09:00-18:00

Промоции